Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Termin Kwalifikacji - Miejsca

  Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. 261-624-324

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


 

 Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZRP w Warszawie

posiada wolne stanowiska:
- w korpusie oficerów:
    - oficer (por./kpt.) SW: 38-A-01, 40-C-01
    - kierownik laboratorium (por./kpt.) SW: 40-F-01
    - młodszy oficer (ppor./por.) SW: 40-F-03, 40-F-01
- w korpusie podoficerów:
    - starszy technik - kierowca (pdf.) SW: 40-I-24
    - starszy technik (pdf.) SW: 40-I-21, 36-T-23, 40-I-24

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-892-762, 261-892-528
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-322


JW 3854 - 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu

posiada wolne stanowiska:
- kucharz okrętowy SW 38-B-62;
- miner SW 24-C-64;
- sygnalista SW 24-B-62;
- motorzysta SW 24-T-62;
- elektryk SW 24-T-66
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca o godz. 10.00.

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-242-120, 261-242-521
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-322


JW 1128 - 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku


posiada wolne stanowiska  w korpusach:
- podoficerskim stanowisko:
    - podoficer sztabowy - młodszy kontroler ruchu lotniczego,
    - technik samolotu,
    - młodszy podoficer - specjalista.
- oficerskim stanowisko:
    - szef grupy - oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
    - starszy inżynier,
    - dowódca klucza technicznego,
    - kierownik warsztatu,
    - dowódca klucza,
    - inżynier,
    - dowódca kompanii,
    - szef słuzby.


Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-536-293, 261-536-297, 261-536-249
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-322

 


 

JW 4198 / 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie

 

poszukuje kandydatów do zawodowej służby w korpusach oficerów i podoficerów.

 

 

 

Szczegółowe informacje o stanowiskach - kontakt:

 

- ppłk Tomasz WITEK tel. 261-821-600

 

 

 

- mjr Łukasz SZYMAŃSKI tel. 261-821-215

 

- ppor. Mark OSIAK tel. 261-821-739

 

 

 

- st. chor. Mariusz KOSTRZEWA tel. 261-821-397

 


 

JW 2748

 

31 Batalion Radiotechniczny we Wrocławiu, ul. Graniczna 13

 

Prowadzi nabór na stanowiska:

 

Najbliższy termin kwalifikacji 25-09-2018 godz. 08:00

 

W korpusie oficerów rezerwy:

 

- zespół zabezpieczenia medycznego (por./kap.)

 

- kompania logistyczna (ppor./por.)

 

- pluton radiotechniczny (ppor./por.)

 

- sekcja logistyki (ppor./por.)

 

- zespół-inżynier (ppor./por.)

 

- obsługa stacji radiolokacyjnej (ppor./por.)

 

 

W korpusie podoficerów rezerwy:

- kompania radiotechniczna (st. pdf)

- pluton dowodzenia (st. pdf.) - 3 stan.

- kancelaria krypto (pdf.) – 2 stan.

- kancelaria tajna (pdf.)

- obsługa stacji radiolokacyjnej (pdf.) – 2 stan.

- sekcja personalna (pdf.)

- sekcja rozpoznawcza (pdf.)

- sekcja operacyjna (pdf.)

- sekcja dowodzenia i łączności (pdf.)

- grupa zarządz. Bezpieczeństwem łączności i informat. (pdf.)

- kompania logistyczna (pdf.)

- obsł. radiostacji (pdf.)

- obsł. ruchomego węzła łączności (pdf.)

- obsł. systemu (pdf.)

- obsł. stacji radiolokacyjnej (mł. pdf.) - 5 stan.

- obsł. systemu (mł. pdf.)

- obsł. ruchomego węzła łączności (mł. pdf.)

 

W korpusie szeregowych zawodowych rezerwy:

- drużyna zabezpieczenia (st. szer./szer.)

- obsł. Stacji radiolokacyjnej (st. szer./szer.)

 

Kontakt tel. 261-669-969 lub 261-669-921.


91 batalion logistyczny w Komprachcicach

Prowadzi nabór na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Najbliższy termin kwalifikacji:

08.10.2018 r.

Stanowiska:

- Kierowca -operator 3 wakaty szer./st.szer

 

Kontakt z JW

tel: 261-621-310


JW 5004 w Gdyni Oksywie

Dywizjon Okrętów Bojowych poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiskach:

 - elektryk

 - młodszy elektryk

Szczegółowe informacje o stanowiskach - kontakt:

tel. 261-262-173 lub 261-262-970

 


104 Batalion Logistyczny w Wałczu

Prowadzi nabór na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

- Kierowca kat. C, C+E, D

Do kontaktów zostały wyznaczone osoby:\

por. Przemysław PIKULIK tel. 261 473854

mł. chor. Daniel PASZKOWSKI tel. 261 472434

st. sierż. Przemysław RYMSZEWICZ tel. 261 472121


JW 3411 / 1 Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu

posiada wolne stanowiska:
- w korpusie oficerów:
   
- w korpusie podoficerów:

- szeregowych:

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca pełnienia słuzby Grójec, Lidzbark Warmiński, Roskosz, Braniewo, Rzucewo.
 

Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej słuzby wojskowej to 20.11.2018 r, 4,19.12.2018 r.

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-513-485, 261-513-441
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-324


 

5 Lubuskim pułku artylerii

 

istnieją wolne stanowiska służbowe w n/w korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych:

 

OFICEROWIE MŁODSI (70 stanowisk):
- 20D - 41 stanowisk;
- 28B - 3 stanowiska;
- 34A - 1 stanowisko;
- 38A - 12 stanowisk;
- 38B — 1 stanowisko;
- 38C — 1 stanowisko
- 38T —2 stanowiska;
- 40A — I stanowisko;
- 46C — 1 stanowisko;
- 52A — 2 stanowiska;
- 54B — 5 stanowisk.
Minimalne wymagania: wykształcenie magisterskie, znajomość języka angielskiego
wg STANAG 6001 na poziomie 1111 (preferowane 2222), niekaralność.
PODOFICEROWIE STARSI (19 stanowisk):
- 20D - 7 stanowisk;
- 28B - 1 stanowisko;
- 38A - 8 stanowisk;
- 38B — 1 stanowisko;
- 38T —2 stanowiska.
Minimalne wymagania: wykształcenie średnie, niekaralność.
PODOFICEROWIE (66 stanowisk):
- 20D - 23 stanowiska;
- 28D - 3 stanowiska;
- 28B - 1 stanowisko;
- 29A — 3 stanowiska
- 34A - 4 stanowiska;
- 36A - 4 stanowiska;
- 38B —4 stanowiska;
- 38T —22 stanowiska;
- 52A — 1 stanowisko;
- 52B — 1 stanowisko.
Minimalne wymagania: wykształcenie średnie, niekaralność.
PODOFICEROWIE MŁODSI (85 stanowisk):
- 20B - 2 stanowiska;
- 20D - 37 stanowisk;
- 22F - 3 stanowiska;
- 28B - 20 stanowisk;
- 38A— I stanowisko;
- 38B — 5 stanowisk;
- 38T — 9 stanowisk;
- 40H — 5 stanowisk;
- 54B —3 stanowiska.
Minimalne wymagania; wykształcenie średnie, niekaralność.
SZEREGOWI (120 stanowisk):
- 20B—4 stanowiska;
- 20D - 12 stanowisk;
- 28B - 6 stanowisk;
- 34A —? stanowisk;
- 38B —3 stanowiska;
- 38T —10 stanowisk;
- kierowcy; kat. B — 9 stanowisk, kat. C — 54 stanowiska, kat. C+B — 15 stanowisk.
Minimalne wymagania; ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdą środę
o godz. 08.00. Na kwalifikacje kandydat powinien posiadać;
- dowód osobisty;
- książeczkę woj skową;
- dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy;
- strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową)
- prawo jazdy
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczam:
- mjr Maciej KACZMAR tel. 261 569 635 (oficerowie);
- chor. Robert KUZIKIEWICZ tel. 261 569 644 (podoficerowie i szeregowi).

 

 

 


 

JW 4071 w Żaganiu

KWALIFIKACJE odbywają się w każdy czwartek miesiąca od godz. 08:00 (czas stawiennictwa na godz. 07:45 przy biurze przepustek na ul. Żarskiej-brama środkowa)

Jednostka Wojskowa poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawdodowych.

Szczegółowe infomacje można usyzkać pod nr tel. 261-688-364 lub 261-688-360.

Osoby zainteresowane służbą w JW 4071 powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego
-książeczkę wojskową
-dowód osobisty
-świadectow służby (byli żołnierze zawodowi)
-zaśw. o ukończeniu sł. przygotowawczej-w przypadku żołnierzy NSR
-świadecto ukończenia szkolenia podstawowego-w przypadku żołnierzy NSR
-inne dokumenty potwierdzającekwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty)
-ubiór sportowy

Kwalifikacjesą prowadzone w III etapach:
I - sprawdzian sprawności fizycznej
II - kompletowanie niezbędnych dokumentów
III - rozmowa kwalifikacyjna

 


 

 JW 4161 Kłodzko, ul. Walecznych 59

Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa

-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-dowód osobisty

 

Kontakt z JW tel: 261-647-213

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


 

JW 4115 6 batalion powietrzno-desantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47

Posiada wolne etaty w korpusie szeregowych zawdodowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-111-726.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-324.

 


JW 4495 - 16 Batalion Powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82

prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:

- operator - 1 wakat;

- kierowca / kucharz - 4 wakaty;
 

W roku 2018 w terminach:

- 11 wrzesień i 25 wrzesień

- 9 październik

- 13 listopad

- 11 grudzień

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602, 261-134-551

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324. 

 


 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11

prowadzi kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej w terminach:
 
12.09.2018 r.
 
10.10.2018 r.
 
07.11.2018 r.
 
12.12.2018 r.
 

na stanowiska:
- instruktor (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 20-C-25;
- instruktor (kpr./st. kpr./plut.) SW: 40-H-21/24-E-26;
- podoficer sztabowy (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 38-A-21;
- starszy technik (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 28-B-34/28-B-26;
- zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 20-B-21/38-C-22;
- technik pododdziału (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 38-T-21;
- dowódca obsługi radiostacji (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 28-B-26;
- dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 38-T-32;
- dowódca sekcji - dowódca grupy ewakuacji medycznej (kpr./st. kpr./plut.) SW: 40-H-21;

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-135-534
 

lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-322

  


 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

prowadzi w dniach 09.11.2018 r, 16.11.2018r., 30.11.2018r., 07.12.2018r., 14.12.2018r. oraz 21.12.2018r. o godzinie 8:30 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa, dowód osobisty

-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-przybory piśmiennicze 

Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.

 

 

JW 4390 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

prowadzi w dniach  03.10.2018 r,  o godzinie 7:40 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa, dowód osobisty

-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-przybory piśmiennicze 

Telefon kontaktowy z JW: 261-167-832, 261-167-812

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.

 

 


 

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432 oraz 261-123-241


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-324
 JW 4009 6 batalion dowodzenia w Krakowie, ul. Ułanów 43

prowadzi kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej w korpusach oficerskich oraz podoficerskich:

- 13 listopad 2018 r.

- 11 grudzień 2018 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 261-135-534.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU pod nr. tel. 261-624-323
 Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego

Warszawa, ul. Hynka 2

Kwalifikacje wojskowe w roku 2018

Terminy kwalifikacji :  16.08.2018, 13.09.2018, 11.10.2018, 15.11.2018, 13.12.2018

Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:
            - wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,

            - odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej,

            - niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym
              (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania), 
            - wzrost 178 - 190 cm,
            - bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,
            - preferowany wiek do 28 lat,

            - odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu,

            - posiadanie paszportu (w przypadku zakwalifikowania się do służby w brepr WP).


Postępowania obejmować będą:

            - rozmowę indywidualną, 
            - rozmowę z psychologiem, 
            - analizę dokumentów personalnych, 
            - przegląd lekarski, 
            - sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000m, podciąganie na drążku, skłony w przód

              oraz bieg wahadłowy 10x10,

            - test koordynacji ruchowej.


Wymagania i normy ze sprawdzianu z wychowania fizycznego opisuje tabela:

TABELA ĆWICZEŃ I NORM DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

            - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie), 
            - dowód osobisty, książeczka wojskowa, 
            - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału 
               w egzaminie z wychowania fizycznego,

            - świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):
            - dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne,

               list gratulacyjny itp.), 
            - dokumentacja medyczna.

 

W czasie trwania egzaminów batalion nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

 

UWAGA:

 

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email breprwp.personalna@wp.mil.pl.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • stopień,

 • imię (imiona),

 • nazwisko,

 • imię ojca,

 • datę urodzenia,

 • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,

 • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,

 • WKU.

 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 OFERTY:

Stanowisko

Stopień etatowy

Kontakt

 strzelec KRWP

szeregowy
 starszy szeregowy

Szef Sekcji Personalnej

261-848-731

breprwp.personalna@wp.mil.pl

 ułan

szeregowy
 starszy szeregowy

UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH W BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WP

  

 

 

 1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;

 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;

 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

 

 1. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej
  w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych

 

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

1

Miesięczne uposażenie zasadnicze

3 200,00

2 624,00

3 270,00

2 681,00

2

Dodatek służbowy(z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych )

300,00

246,00

300,00

246,00

3

Świadczenie mieszkaniowe

900,00

900,00

900,00

900,00

Razem uposażenie miesięczne

4 400,00

3 770,00

4 470,00

3 827,00

Inne należności finansowe:

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

1

Dodatek za długoletnią służbę

96,00

78,00

98,00

80,00

(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)

2

Dodatkowe uposażenie roczne (płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).

3 500,00

2 870,00

3 570,00

2 927,00

3

Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości

1 120,00

918,00

1 120,00

918,00

4

Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

5

Dodatek za pełnienie nieetatowych służb w wysokości 50,00 zł za każdą służbę

śr.150,00

śr.123,00

śr.150,00

śr.123,00

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324

 


 

JW 2433 - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu


z dniem 19.12.2016 roku wstrzymuje do odwołania kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Telefon kontaktowy z JW. 261-688-926, 261-688-924

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324

 


JW 1907 - 10 Blog Opole ul. Domańskiego 68 .

Kwalifikacje do Zawodowej służby wojskowej oraz NSR

planowane są w terminach:

-20.08.2018 r. godz. 8:00

-03 i 17.09.2018 r. godz. 8:00

-01 i 15.10.2018 r. godz. 8:00

-05 i 19.11.2018 r. godz. 8:00

-03.12.2018 r. godz. 8:00

Kandydaci powinni posiadać ze sobą:

- Książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie z WF, prawo jazdy, zaswiadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. kwalifikacjie do obsługi sprzetu przeładunkowego itp.), ubiór sportowy, dowód osobisty

Kontakt telefoniczny z JW: 261-625-075, 261-625-093.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 4390 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72

prowadzi w dniu .  o godzinie 7:40 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wosjkową

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów, itp.
- strój sportowy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminów z wych. fiz.

Kontakt telefoniczny z JW: 261-167-812
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 2697 Brzeg, ul. Sikorskiego 6

prowadzi kwalifikacje wojskowe do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach:

13,22.11.2018r. godz: 08:00

Kontakt telefoniczny z JW: 261-637-214
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 2423 Żagań, ul. Żarska, woj. lubuskie,

posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej.


Kwalifikacje celem powołania do zawodowej służby wojskowej prowadzone są w każdą czwartek miesiąca o godz. 07:45.
Kandydaci powinni posiadać ze sobą dowód osobisty, książeczkę wojskową, posiadane uprawnienia wojskowe - cywilne, strój sportowy i zaświadczenie lekarskie o braku przeicwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprzwności fizycznej.
Telefon kontaktowy z JW 261-688-360

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 4408 Sulechów, ul. Wojska Polskiego 1, woj. lubuskie

posiada wolne stanowiska w korpusie oficerskim STW kpt., por./ppor.
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii STW 20-D-01 - ogólna
Grupa Osobowa kadrowa SW 54-B-01 - ogólna
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii SW 20-D-02 - artyleria rakietowa
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii SW 20-D-03 - artyleria lufowa
Grupa Osobowa ogólnologistyczna SW 38-A-01 - ogólna
Grupa Osobowa techniczna SW 38-T-01 - czołgowo-samochodowa
Grupa Osobowa saperska SW 34-A-04 - maszyny inżynieryjne


Osoby zainteresowane zawodową służbą w wyżej wymienionym korpusie osobowym proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią personalną JW 4808 w Sulechowie, tel. 261-569-644.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


 

W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że
5 Pułk Inżynieryjny
prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe wymienione w załączniku.

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby proszę kierować na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy   ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo na godz. 8.00).

Najbliższe kwalifikacje:

03.10.2018, 10.10.2018, 17.10.2018

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:

młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1  chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788;

Kierowani na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  w załączniku;

- życiorys (CV)

WYKAZ STANOWISK OBJĘTYCH KWALIFIKACJAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP

NAZWA STANOWISKA

SW1

SW2

UPRAWNIENIA

1

KIEROWCA

OBSŁUGA

38T65

34T64

C+E

2

KIEROWCA

 

38T65

 

C+E

3

KIEROWCA

 

38T65

 

C+E

4

KIEROWCA

 

38T65

 

C+E

5

KIEROWCA

 

38T65

 

C+E

6

KIERWOCA

OBSŁUGA

38T65

38D67

C+E
OBSŁ. MASZ. BUD.

7

KIERWOCA

OBSŁUGA

38T65

38D67

C+E
OBSŁ. MASZ. BUD.

8

KIEROWCA

RADIOTELEFONISTA

38T64

28B65

C

9

KIEROWCA

RATOWNIK

38T64

40H61

C

10

MECHANIK

KIEROWCA

24T61

38T64

C

11

KIEROWCA

RADIOTELEFONISTA

38T64

28B65

C

12

KIEROWCA

RADIOTELEFONISTA

38T64

28B65

C

13

KIEROWCA

OBSŁUGA

38T64

34B64

C

14

OPERATOR

POMOCNIK KIEROWCY

34A71

38T64

K-407, C

15

KIEROWCA

 

38T64

 

C

16

OPERATOR

POMOCNIK KIEROWCY

34A71

38T64

K-407, C

17

KIEROWCA

 

38T64

 

C

18

KIEROWCA

OBSŁUGA

38T64

34C61

C

19

KIEROWCA

OBSŁUGA

38T64

38B64

C

20

KIEROWCA

OPERATOR

38T64

38C62

C

21

SPAWACZ

 

38T84

 

SPAWACZ

22

OBSŁUGA

 

38D66

 

MURARZ

23

OBSŁUGA

 

38D66

 

MURARZ

24

OBSŁUGA

 

38D61

 

ELEKTRYK

25

OBSŁUGA

 

38D61

 

ELEKTRYK

26

OBSŁUGA

 

38D62

 

HYDRAULIK

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.

 


 

JW 4857 Białystok, ul. KawaleryjskA 70 

 

Zainteresowani powinni posiadać"

 

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwksazań do wysiłku ficzynego do egzaminu z WF-u

 

- strój sportowy

 

- książeczkę wojskową

 

- dowód osobisty

- prawo jazdy

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz CV

 

Telefon kontaktowy z JW: 216-398-691.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.

 


JW 1551 Sieradz

w dniu 27.11.2018 r. przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie:
- oficerów - por.,kpt., mjr
- podoficerów - kpr., st. kpr., plut., sierż., st. sierż., mł. chor., chor., st. chor.
- szereowych - szer., st. szer.

Szczegółowe informacje  w JW:
- korpus oficerów - tel. 261-611-525;
- korpus podoficerów - tel. 261-611-526;
- korpus szeregowych - tel. 261-611-693;
lub w WKU pod nr telefonu 261-624-324.


Centrum Operacji Cybernetycznych Białobrzegi

poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w SW 29B61 - cyberbezpieczeństwo.
Kontakt telefoniczny z JW: 261-887-658.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


4 Regionalna Baza Logistyczna

posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów.

Kontakt telefoniczny z 4RBLog: 261-651-051 lub 261-651-069.
2WOG tel. 261-656-231
4WOG tel. 261-111-234
43WOG tel. 261-686-291
44WOG tel. 261-672-453
45WOG tel 261-676-250

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

Posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusach:

- podoficerów w SW: 38-B-21, 38-T-33, 28-D-26, 38-T-39/99-Z-99, 24-T-30/99-Z-99, 38-B-22
  38-B-26, 38-B-25, 38-T-39, 24-T-21/99-Z-99, 38-T-32;
- podoficerów starszych w SW: 50-A-21, 54-B-21/99-Z-99, 20-B-21/99-Z-99, 20-B-21/99-Z-99,
  38-B-22, 38-T-33;
- oficerów młodszych w SW: 50-A-01, 54-B-01/99-Z-99, 20-B-01/99-Z-99, 38-D-01/99-Z-99
  38-B-02, 38-B-03, 38-T-02, 38-T-01, 38-T-03, 38-C-01/99-Z-99, 40-B-01, 40-A-01.

Telefon kontaktowy w JW: 261-231-682
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn - koźle: tel. 261-624-324
  


JW 4539 Białobrzegi, Osiedle Wojskowe 93


prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach:
29.08.2018 r.,
11.09.2018 r.,
25.09.2018 r.
- w korpusie podoficerów:
    - dowódca obsługi (sierż./st.sierż./mł.chor.) SW: 28-B-33 - wymagane poświadczenie bezpieczeństwa "Tajne"
    - starszy operator (kpr./st.kpr./plut.) SW: 28-B-33 - wymagane poświadczenie bezpieczeństwa "Tajne"
- w korpusie szeregowych:
    - kierowca kat. "C" (szer./st.szer.) SW: 38-T-64 - wymagane poświadczenie bezpieczeństwa "Zastrzeżone"

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-887-517, 261-887-678
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-324


JW 2286 Opole

posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych:

- oficerów młodszych STE por./kpt.

- podoficerów STE sierż./st. sierż./mł. chor.

w korpusach osobowych:

- łączności

- informatyki

- logistyki

- kryptologii i cyberbezpieczeństwa

Kontakt telefoniczny z JW: 261-696-022.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.JW 3533 Sandomierz, ul. Mickiewicza 38

Kandydaci udający się na kwalifikację winni ze sobą posiadać:

- dokumenty dotyczące wykształcenia

- posiadane uprawnienia

- strój sportowy

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu z WF

- dowód osobisty

- książeczka wosjkowa

 

Kontakt telefoniczny z JW: 261-514-511, 261-514-514.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 4055 Hrubieszów

posiada wolne stanowiska dla oficerów młodszych.(ppor, por. kpt.)

w korpusach osobowych:

- rozpoznania i walki elektronicznej

- łaczności i informatyki

- logistyki

- ogólny

tel. kontaktowy z JW 261-158-268 lub 261-158-269

 


JW 5889 Stargard, ul. Zwycięzców 1

prowadzi kwalifikacje do korpusu szreregowych zawodowych w każdy wtorek tygodnia o godz. 8:00 na stanowiska:

- obsługa spycharko- ładowarki

- obsługa koparki jednoczerpakowej

- obsługa traka

- obsługa kafara i młota bezkafarowego

- saper

- zwiadowca

- kierowca kat. C

- kierowca kat. C + E

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

- książeczka wojskowa

- dowód osobisty

- dokumenty kwalifikacyjne dotyczące posiadanych uprawnień

- strój sportowy

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu z WF

Tel. kontaktowy z JW 261-451-392 lub 261-451-364

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-3243 batalion zmechanizowany w Trzebiatowie

Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:

 • dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,

 • świadectwo ukończenia szkoły,

 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,

 • zaświadczenia o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli),

 • CV,

 • zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.

Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 3 bz, Trzebiatów ul. Zagórska 21.

Rozpoczęcie kwalifikacji: Brak

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn – Koźle pod nr. tel. 261-624-324


 

JW 3391 Zamość, ul. Piłsudskiego 36

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:

 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF;

 • oświadczenie o niekaralności;

 •  dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych mogą przystąpić do kwalifikacji);

 • dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;

 • ubiór sportowy;

 • środki piśmiennicze.

Telefon kontaktowy z JW: 261 181 307

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324


 

JW 3430 Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (garnizon Zegrze), ul. Osiedle Wojskowe 93

poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych na następujące stanowiska:

w korpusie oficerów:
- młodszego oficera (wychowawczego) - 1 stanowisko
    Kwalifikacje wymagane od kandydatów do powołania na ww. stanowisko służbowe do zawodówej służby wojskowej.
    - Wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
    - Zaszeregowanie: STW: PPOR./POR., U:11/12;
    - Znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2 wg STANAG 6001 (żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych
        na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji);

w korpusie podoficerów:
- podoficer sztabowy (sierż, st. sierż., mł. chor.) - SW 28-D-29/28-D-21 - 1 stanowisko
- podoficer sztabowy (sierż, st. sierż., mł. chor.) - SW 54-B-21/54-B-22 - 1 stanowisko
- podoficer sztabowy (sierż, st. sierż., mł. chor.) - SW 54-C-21/99-Z-99 - 1 stanowisko
- kierownik kancelarii (sierż, st. sierż., mł. chor.) - SW 29-A-21 - 1 stanowisko

w korpusie szeregowych:
- fotogrametra (szer., st. szer.) - SW 30-A-66/99-Z-99 - 1 stanowisko.

Informacje można uzyskać w JW pod nr. telefonów: 261-887-372 i 261-887-380
oraz w WKU pod nr. tel. 261-624-324


JW 2901 Szczecin, 5 Pułk Inżynieryjny, ul. Metalowa 39

prowadzi kwalifikacje do korpusu szreregowych zawodowych (szer. / st. szer.) w środy o godz. 8:00.

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

- powinni spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2013 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

- posiadać stosowne uprawnia wyniakjące ze specjalności wosjkowych wymienionych powyżej

- życiorys (CV)

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej

Tel. kontaktowy z JW 261-454-788 lub 885-210-005

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 1523 w Inowrocławiu,

prowadzi w dniu 21.11.2018r. o godz: 08:00 kwalifikacje do korpusu oficerów młodszych, podoficerów (szer. / st. szer. / mł. chor.) oraz szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

- stosowne uprawnia wyniakjące ze specjalności wosjkowych wymienionych powyżej

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej

- zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do egzaminu ze sprawności fizycznej

- strój sportowy

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

Tel. kontaktowy z JW 1523: 261-436-448

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.

 


 

JW 3718 w Nowym Glinniku,

pozostającej w strukturach 25 Brygaday Kawalerii Powietrznej prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów i oficerów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w sprawie szczegółów i ustalenia indywidualnych terminów kwalifikacji.

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:
 
- dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty oraz książeczka wojskowa)

- aktualne zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do egzaminu ze sprawności fizycznej

- strój sportowy

- inne dokumenty potwierdzające wyszkształcenia oraz posiadane uprawnienia, kusry, szkolenia, itp.

Tel. kontaktowy z JW 3718: 261-167-509

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 4539 w Wrocławiu


prowadzi kwalifikacje do korpusu oficerów młodszych, podoficerów (szer. / st. szer. / mł. chor.) oraz szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.

 

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

- stosowne uprawnia wyniakjące ze specjalności wosjkowych wymienionych powyżej

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej

- zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do egzaminu ze sprawności fizycznej

- strój sportowy

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

Tel. kontaktowy z JW 1523: 261-436-448

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.

 


JW 2234 Białobrzegi - 16 Dywizja Zmechanizowana

posiada wolne stanowiska w korpusach osobowych, oficerskich, podoficerskich.

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-897-467, 261-887-468
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-324

 


 

JW 1156, Poznań-Krzesiny, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego

prowadzi nabór:

 W korpusie podoficerów zawodowych w struktutrach służby inżynieryjno-lotniczej.

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat:

- wykształcenie średnie techniczne, prefereowane technik-mechatornik, technik-elektronik, elektrotechnik, technik-informatyk, mechanik precyzyjny;

- znajomość języka angielskiego, minimalne wymagania na poziomie 2,1,2,1 wg STANAG 6001 lub osiągnięte 70% na świadectwie ,maturalnym z zaawansowanego języka angielskiego;

- stopień wojskowy: kpr., st. kpr., plut., sierz., st. sierż., mł.chor.

Jednostka posiada również nieobsadzone stanowiska w grupie osobwej łączności i informatyki, logistyki oraz ruchu lotniczego.

 

Tel. do JW 261-547-512 lub 261-548-593.

W korpusie oficerów zawodowych w struktutrach służby inżynieryjno-lotniczej.

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat:

- wykształcenie wyższe techniczne, tytuł magistra

- znajomość języka angielskiego, minimalne wymagania na poziomie 2,2,2,2 wg STANAG 6001 lub osiągnięte 70% na świadectwie ,maturalnym z zaawansowanego języka angielskiego;

- stopień wojskowy: ppor,por,kapt.

Jednostka posiada również nieobsadzone stanowiska w grupie osobwej łączności i informatyki, logistyki oraz ruchu lotniczego.

 

Tel. do JW 261-548-580 lub 261-548-593.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela także WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-324.

 


JW 2649 Żagań, 11 batalion remontowy, prowadzi nabór na stanowiska dla żołnierzy zawodowych.
 
Terminy kwalifikacji:
- 07.08.2018 r.
- 11.09.2018 r.
- 25.09.2018 r.
- 09.10.2018 r.
- 30.10.2018 r.
- 06.11.2018 r.
- 27.11.2018 r.
- 04.12.2018 r.
- 18.12.2018 r.
Szczegółówe informacje - kontakt telefoniczny z JW: 261-625-097.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie prowadzi nabór do sekcji rozpoznania i walki elektronicznej:

- Mł. Podoficer Specjalista /CI 0210 04100 050/

- Kierownik Stacji /CI 0210 04200 010/

- Technik /CI 0210 04200 030/

Od kandydatów oczekujemy:

- doświadczenia w pracy w rozpznawaniu i radiolokacji;

- znajomości języka angielksiego na poziomie 1/1/1/1 wg STANAG 6001;

- bardzo dobra znajomości apkietu MS Office

- umiejętności analityczne oraz skuteczność w  roziwązywaniu problemów o technicznym charakterze;

- zaanagażowania w wyknywaną pracę;

- dużą dozę samodzielności i odpowiedzialności.

Tel. do JW 261-533-145.
 
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela także WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-324.

 

 

 

 

 

 

 JW 2286 24 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności w Opolu

prowadzi kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej w korpusach oficerskich.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 261-696-022.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU pod nr. tel. 261-624-32.


Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

 prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów wśród żołnierzy rezerwy.

Kwalifikacje odbywają się w każdy piątek od godz. 8:30 na ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu (wejście od ul. Dobrzyńskiej).

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 261-432-605 oraz 727-041-376.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU pod nr. tel. 261-624-32


JW 4393 1 Batalion Kaweleri Powiertznej. Leźnica Wielka

prowadzi w każdy wtorek o godz. 09:00 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy

-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

- zaswiadczenie o odbyciu służby przygotowawczej

- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych ( jesli takie były)

-strój sportowy

-przybory piśmiennicze 

Telefon kontaktowy z JW: 261-168-204, 261-168-218.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.

 

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl