Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekrutacja

 PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1627).
Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz. Urz. MON. 2018.109).

 
 
 

Finanse w mundurze

 

Informuję, że w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

 


PILNE!

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE DLA KANDYDATÓW NA PODOFICERA
W GRUPIE OSOBOWEJ PIELĘGNIARSTWA

Termin szkolenia: 2019 r.
Termin składania wniosków: 31.12.2018 r.*
Limit miejsc: 15

NABÓR NA  SZKOLENIE  WOJSKOWE DLA KANDYDATÓW  NA  PODOFICERÓW NA  POTRZEBY  UZUPEŁNIENIA  STANOWISK  SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH WOT

Termin szkolenia: 2019 r.
Termin składania wniosków 31.10.2018 r.*
Limit miejsc: 50
Łączności i informatyki 20
Logistyka
- materiałowa 12
- techniczna 18

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Życiorys.
 7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).  Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (ważne na dzień egzamniu).
 9. Opłata z tytułu egzaminów wstępnych (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty, numerze rachunku bankowego, na który opłata ma być dokonana i w jakim terminie).

Poz. 3 i 4 – po uzyskaniu orzeczeń przekazywane są przez WKU.
Poz. 8 – zabrać na egzamin o odpowiedniej ważności.
 

Podstawa:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).
Rozporządzenie.pdf
Decyzja Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r. – grupa osobowa pielęgniarek.
Decyzja 135/MON.pdf
Decyzja Nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
Decyzja 138/MON.pdf
 
Kontakt w sprawie rekrutacji:
Sekcja personalna SPWLąd –   261-575-361, 261-575-360
                                                  
*Kandydat składa wydrukowany i wypełniony wniosek i kwestionariusz z kompletem dokumentów we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
    Wniosek.pdf – do pobrania
    Kwestionariusz.pdf – do pobrania

INFORMACJA O EGZAMINACH
 
     Na podstawie Rozporządzenia MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz.U.  z 2014 r. poz.1627),  Decyzji 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej informujemy, że egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbędą się w miesiącu lutym 2019 roku (dokładny termin egzaminu zostanie podany w późniejszym terminie). Termin egzaminów wstępnych dla grupy osobowej pielęgniarstwa zostanie podany w późniejszym terminie

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego – biuro przepustek.

Opłata z tytułu egzaminów wstępnych, którą dokonują wszyscy kandydaci, wynosi 50,00zł (pięćdziesiąt złotych 00/100).
 
Wpłaty należy dokonywać na konto NBP Poznań:
11 1010 1469 0042 0022 3100 0000, dane odbiorcy:
14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań,

z dopiskiem: "OPŁATA Z TYTUŁU EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH".
Termin płatności: do dnia (zostanie podany). Opłata nie podlega zwrotowi.
 
Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłaty egzaminacyjnej (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty)
W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo musi posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

Każdy kandydat  musi posiadać ważny dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

WAŻNE:
W przypadku kserokopii nadesłanych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu dokumentów w oryginale: zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego winno być aktualne na dzień stawiennictwa na egzaminy (KRK jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia), orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej poradni psychologicznej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.

Elementami postępowania rekrutacyjnego są:
-      egzamin wstępny,
-      analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
-      rozmowa kwalifikacyjna.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone będzie się w określonym przedziale czasowym wg harmonogramu, który dostępny będzie w dniu egzaminu i obejmować będzie:
-      test znajomości języka angielskiego,
-      test z wiedzy ogólnej,
-      sprawdzian sprawności fizycznej,
-      analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
-      rozmowę kwalifikacyjną.
 Na egzaminie z wychowania fizycznego obowiązywać będzie ubiór sportowy.

Ponadto:
- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia
i zakwaterowania;
-    organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania  
   na  terenie koszar;
-  kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym   
   niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do
   egzaminu wstępnego.

 


PILNE!

Ośrodek Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu prowadzi nabór dla kandydatów ze środowiska cywilnego
do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w korpusie szeregowych..

    W 2019 r. realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2019 r. Wnioski składane są do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem
Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
Limit miejsc  wynosi 30.
Podstawa: Decyzja Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018 r.
 
Dodatkowe iformacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień pok. nr 19 lub telefonicznie pod nr. 261-624-323, 261-624-324.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.