Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 Informacje ogólne

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową może starać się o powołanie do tej służby w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej, studium wojskowego lub szkoły podoficerskiej.

1. Do służby kandydackiej może być powołana osoba:

Posiadająca obywatelstwo polskie;
Niekarana sądownie;
Posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
Wiek co najmniej 18 lat;
 Wymagane wykształcenie:
Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – w przypadku ubie-gania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
Świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;
Dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia II stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych (studium oficerskie).


2. Warunki naboru.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, osoba zainteresowana powołaniem do służby kandydackiej składa wniosek odpowiednio do:
Rektora – Komendanta uczelni wojskowej (Studia stacjonarne I i II stop-nia: WAT w Warszawie, AMW w Gdyni, WSOWL we Wrocławiu, WSOSP w Dęblinie);
Za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Studium Oficerskie w: WSOWL we Wrocławiu, WSOSP w Dęblinie, szkół podoficerskich oraz na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

Składający wnioski dołączają do nich wymagane dokumenty przez poszczególne uczelnie wojskowe. Wykazy tych dokumentów uczelnie wojskowe umieszczają na swoich stronach internetowych. Wnioski należy składać do dnia 31 marca danego roku.

3. Wymagane badania.

Osoby które złożyły wnioski i zostały wstępnie zakwalifikowane przez uczelnie wojskowe są kierowane do:
Wojskowej Poradni Psychologicznej;
Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności psychicznej i fizycznej do zawodowej służby wojskowej. Kandydaci są informowani telefonicznie o konieczności zgłoszenia się do WKU celem wydania skierowania na powyższe badania. Spełnienie warunku zdolności fizycznej i psychicznej zdolności do zawodowej służby wojskowej jest konieczny do dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnego tj. przystąpienia do egzaminów wstępnych.

4. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) Dla osób ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych (Studium wojskowe):
  − Egzamin wstępny w zakresie:
      a. Sprawdzian sprawności fizycznej;
      b. Test znajomości języka angielskiego.
  − Rozmowę kwalifikacyjną.

2) Dla osób ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:
  − Egzamin wstępny w zakresie:
      a. Sprawdzian sprawności fizycznej;
      b. Test znajomości języka angielskiego (jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego).
  − Analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
  − Rozmowę kwalifikacyjną.

3) Dla osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej:
  − Egzamin wstępny w zakresie:
      a. Sprawdzian sprawności fizycznej;
      b. Test znajomości języka angielskiego;
      c. Sprawdzian wiedzy ogólnej.
  − Analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
  − Rozmowę kwalifikacyjną. 

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja danego roku (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.

UWAGA
Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego ma być wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (zmiana dokonana na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.