Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Duplikat Książeczki Wojskowej

DUPLIKAT KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ:

Wydanie duplikatu książeczki wojskowej - wykaz aktów prawnych:

- Art. 54 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r.
(Dz.U. z 2004r. Nr 212, poz. 2154 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r.
(Dz.U. z 1992r. Nr 51, poz. 233 z pózn. zm.)

- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz.U z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)
 
Postępowanie w razie utraty, zniszczenia lub zagubienia książeczki wojskowej:

1. O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.

3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.

4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.

5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 
UWAGA!- w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.

- w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) - do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.
opłatę za wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto:


Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 40-50-311 (centrala), tel. 77 40-50-312 (kancelaria),
fax. 77 40-50-305
na rachunek bankowy:
PKO BP S.A O/KĘDZIERZYN-KOŹLE 

02 1020 3668 0000 5702 0264 3229


kwota wpłaty 28 zł
tytułem opłata za duplikat książeczki wojskowej


 

druk wniosku do pobrania >>>>>

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.