Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dofinansowania

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ I KURSÓW DLA ŻOŁNIERZY NSR


Możliwość wypłaty ekwiwalentu z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w wojsku lub dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu i specjalizacji dla żołnierzy NSR umożliwia ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. Zgodnie z jej zapisami, żołnierze rezerwy mogą na cywilnym rynku pracy zdobywać i podwyższać kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych oraz otrzymać od wojska zwrot kosztów szkolenia.

W przypadku dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu i specjalizacji dowódca jednostki wojskowej zawiera z żołnierzem NSR umowę określającą zasady, wysokość i sposób dofinansowania kosztów.

Wypłata ekwiwalentu z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w wojsku może nastąpić w przypadku, gdy żołnierz rezerwy zdecyduje się na uzyskanie określonych kwalifikacji przed zawarciem kontraktu lub w przypadku, gdy kontrakt jest już zawarty (żołnierz rezerwy może zostać skierowany do podwyższenia kwalifikacji zgodnie z posiadanym przydziałem kryzysowym lub zdobycia nowych w związku ze zmianą tego przydziału na inny). Skierowanie następuje na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz za zgodą żołnierza rezerwy (jeśli żołnierz jest jednocześnie pracownikiem, to skierowanie może nastąpić po opinii pracodawcy). Podstawą wypłaty w każdym przypadku jest umowa zawarta pomiędzy wojskowym komendantem uzupełnień a żołnierzem rezerwy. W praktyce finansowo premiowani będą ci żołnierze, którzy szkolić się będą w specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych. Takich specjalności jest jedenaście. Żołnierze NSR będą więc mogli wyszkolić się m.in. na kierowców (prawo jazdy kategorii „C”, „C+E”, „D”), operatorów sprzętu do robót ziemnych i urządzeń dźwigowo-transportowych, nurków i płetwonurków, ratowników medycznych, sanitariuszy, skoczków spadochronowych i kucharzy. O pieniądze z wojska będą się mogli ubiegać ci żołnierze NSR, którzy są na przydziale kryzysowym co najmniej trzy lata. Ale przepisy zakładają też inne, korzystne dla żołnierzy NSR rozwiązanie. Na wniosek żołnierza rezerwy pieniądze będzie można wypłacić także przed upływem trzech lat. Wtedy jednak żołnierz będzie musiał pisemnie zobowiązać się do ich zwrotu, np. w sytuacji, gdy nie ukończy szkolenia lub kursu, nie uzyska kwalifikacji lub zostanie uchylony przydział kryzysowy z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed upływem trzech lat posiadania przydziału kryzysowego za wyjątkiem orzeczonej niezdolności do czynnej służby wojskowej, orzeczenia psychologicznego o przeciwwskazaniach do tej służby, powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. C;

 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. C+E;

 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. D;

 • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;

 • nurka i płetwonurka;

 • skoczka spadochronowego;

 • ratownika medycznego;

 • sanitariusza/ratownika;

 • kucharza.

Uczestnikom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami przysługuje zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dojazd oraz wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć.

 

AKTY NORMATYWNE:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP;

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 948);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1071);

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 36);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. Z 2010 r., Nr 145, poz. 971).

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.